Cennik innych usług

    

Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.
                                            obowiązujący od 1 lutego 2018 r.

 

I. Usługi z zakresu działalności wodno-kanalizacyjnej

Nazwa usługi

Cena netto
[zł]

Podatek VAT

Cena brutto
[zł]

1

Demontaż/ osuszenie wodomierza/ podwodomierza na okres zimowy na zlecenie Odbiorcy. Cena zawiera ponowny montaż wodomierza po zimie, koszty plombowania.

46,30

8%

50,00

2

Plombowanie wodomierza/ podwodomierza - usługa związana z zerwaniem plomby na wodomierzu/ podwodomierzu przez Odbiorcę/ na wniosek Odbiorcy, po wcześniejszym poinformowaniu Przedsiębiorstwa.

27,78

8%

30,00

3

Opłata za nieuzasadnione wezwanie konserwatora w przypadku uszkodzenia instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych Odbiorcy,

24,39

23%

30,00

4

Wymiana wodomierza, będącego własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy - uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur - cena zawiera koszty wymiany oraz plombowania.

92,59

8%

100,00

5

Wymiana nakładki/ modułu do odczytu zdalnego wodomierza/ podwodomierza, będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy  - uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie) lub kradzieży/ zagubienia nakładki - cena zawiera koszty wymiany, programowania nakładki.

92,59

8%

100,00

6

Montaż podwodomierza (średnica DN15 lub DN20) kompatybilnego z systemem odczytu radiowego Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ, służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Cena zawiera usługę montażu, plombowania oraz wartość podwodomierza. Cena nie zawiera kosztu innych pozostałych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej.

92,59

8%

100,00

7

Usługa montażu podwodomierza (średnica DN15 lub DN20) służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Cena zawiera usługę montażu podwodomierza oraz jego plombowania. Cena nie zawiera kosztu samego podwodomierza oraz  innych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej. Podwodomierz kompatybilny z systemem odczytu radiowego Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ dostarcza Odbiorca wody.

46,30

8%

50,00

8

Plombowanie podwodomierza bez usługi montażu.

27,78

8%

30,00

9

Odcięcie dostawy wody i ponowne jej włączenie, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
a. przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
c. został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi dostawy wody na rzecz Odbiorcy.

81,30

23%

100,00

10

Zamknięcie i ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
a. przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
b. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
c. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
d. został stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.
Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi odprowadzania ścieków.

81,30

23%

100,00

11

Ciśnieniowe czyszczenie/ udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego – cena za 1 mb udrożnionego przyłącza. Minimalna wartość usługi wynosi 150 zł netto.

50,00

23%

61,50

12

Wydanie zaświadczenia o wynikach badania wody celem przedstawienia dokumentu służbom weterynaryjnym.

Bezpłatnie

13

Przekazywanie rolnikom komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w celu rolniczego wykorzystania.

Bezpłatnie

 

II. Usługi z zakresu przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto
[zł]

Podatek VAT

Cena brutto
[zł]

1

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

bezpłatnie

2

Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

3

Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

4

Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych.

wycena na podstawie projektu

5

Wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych.

wycena na podstawie projektu

 

III. Usługi wykonywane koparko ładowarką JCB - 3CX lub ciągnikiem DEUTZ FAHR AGROTRON 135

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto za 1 godz. pracy
[zł]

Podatek VAT

Cena brutto za 1 godz. pracy
[zł]

1

Prace proste, w gruncie miękkim, bez utrudnień

110,00

23%

135,30

2

Prace w gruncie twardym, większy stopień trudności, transport towarów na przyczepie (do 4 t), równanie/ zgarnianie dróg

130,00

23%

159,90

3

Odśnieżanie, koszenie kosiarką bijakową (pobocza, trawy)

130,00

8%

140,40

Cena dotyczy pierwszej godziny pracy. Opłata  za każdy następny rozpoczęty kwadrans wynosi 25% ceny godzinowej.
Przy pracach skomplikowanych ceny negocjowane są indywidualnie po ustaleniu charakteru zlecenia, rodzaju pracy i gruntu oraz przewidywanych utrudnień.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-01 08:51:05
Opublikował: Administrator Systemu BIP
Data publikacji: 2012-03-26 09:16:49
Odsłon: 3934
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.