Historia zmian : Struktura organizacyjna

Data utworzenia:  2010-02-08 14:36:27   Użytkownik:  Beata Stec

Do podstawowych zadań i kompetencji Zarządu Spółki należy, w szczególności:
1) Prowadzenie spraw Spółki, niezastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2) Określanie strategii i kierunków rozwoju Spółki, wykonywanie zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zadań planowych oraz poleceń Zgromadzenia Wspólników.
3) Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć i decyzji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Spółki, w tym:
a) ustalanie wytycznych ogólnych dla działalności komórek organizacyjnych oraz wytycznych metodologicznych pracy odpowiedzialnych służb, a także wskazówek w zakresie planów, metod i organizacji pracy Spółki,
b) prowadzenie polityki kadrowej, celem zapewnienia właściwego doboru jakościowego kadr, pozwalającego na sprawny i efektywny rozwój Spółki,
c) usprawnianie organizacji pracy, dążenie do optymalizacji warunków sprzyjających rozwojowi Spółki i zwiększaniu wydajności pracy załogi.
Reprezentowanie Spółki wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów.
Do podstawowych zadań Biura Zarządu należy:
a) opracowywanie analiz efektywności oraz skutków ekonomicznych podejmowanych decyzji
b) opracowywanie materiałów dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, w tym okresowych raportów i informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
c) opracowywanie szczegółowych analiz na odrębne polecenie Zarządu Spółki,
d) uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach biznesowych prowadzonych przez Zarząd Spółki,
e) planowanie nowych projektów inwestycyjnych Spółki, z uwzględnieniem wykorzystania środków pomocowych w postaci funduszy operacyjnych i dotacji zarówno państwowych , jak też unijnych,


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.