Postępowanie ZP.2.2021 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie prowadzanego postępowania pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c6d98484-c047-46d0-b71d-269b4963f1e3

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-14 13:27:03
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2021-09-14 13:26:44
Odsłon: 953
Dziennik zmian

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża

Data publikacji: 2021-08-26

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - oferta.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie art.125 ust. 1 Pzp.docx

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór zobowiązania.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie składane przez podmiot udostępniajacy zasoby.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - informacja dot. grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót.docx

Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx

Załącznik nr 9a do SWZ - umowa cz. 1.pdf

Załącznik nr 9b do SWZ - umowa cz. 2.pdf

Załącznik nr 9c do SWZ - umowa cz. 3.pdf

Załącznik nr 10 do SWZ - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.docx

Załącznik nr 11 do SWZ - ID postępowania, link miniPortal.docx

Załącznik nr 12a do SWZ - dokumentacja dla cz. nr 1.7z

Załącznik nr 12b do SWZ - dokumentacja dla cz. nr 2.7z

Załącznik nr 12c do SWZ - dokumentacja dla cz. nr 3.7z

Załącznik do postępowania - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-13 13:10:57
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2021-08-26 10:07:56
Odsłon: 706
Dziennik zmian

Ogłoszenie nr 510415961-N-2021 o udzieleniu zamówienia: Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego

Data publikacji: 2021-02-16

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-16 12:08:59
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2021-02-16 12:05:10
Odsłon: 1440
Dziennik zmian

Informacja o wyniku postępowania dot. przetargu nr 765398-N-2020: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża

Data publikacji: 2021-01-20

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-20 16:39:48
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2021-01-20 16:32:30
Odsłon: 791
Dziennik zmian

Ogłoszenie nr 510006620-N-2020 o przetargu: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża

Data publikacji: 2020-01-14

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Dostawy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-14 11:02:12
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2020-01-14 10:57:05
Odsłon: 744
Dziennik zmian

Informacja o wyniku postępowania dot. przetargu: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża

Data publikacji: 2020-01-02

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-02 13:56:59
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2020-01-02 13:50:26
Odsłon: 710
Dziennik zmian

Informacja o wyniku postępowania dot. przetargu: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w okresie luty 2019-styczeń 2020

Data publikacji: 2018-12-12

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 15:00:34
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2018-12-12 14:58:36
Odsłon: 914
Dziennik zmian

Protokół z otwarcia ofert: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w okresie luty 2019 – styczeń 2020 )

Data publikacji: 2018-11-23

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-25 21:37:57
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2018-11-23 18:13:55
Odsłon: 868
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.