Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża

Data publikacji: 2021-08-26

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - oferta.docx

Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie art.125 ust. 1 Pzp.docx

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór zobowiązania.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie składane przez podmiot udostępniajacy zasoby.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - informacja dot. grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót.docx

Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx

Załącznik nr 9a do SWZ - umowa cz. 1.pdf

Załącznik nr 9b do SWZ - umowa cz. 2.pdf

Załącznik nr 9c do SWZ - umowa cz. 3.pdf

Załącznik nr 10 do SWZ - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.docx

Załącznik nr 11 do SWZ - ID postępowania, link miniPortal.docx

Załącznik nr 12a do SWZ - dokumentacja dla cz. nr 1.7z

Załącznik nr 12b do SWZ - dokumentacja dla cz. nr 2.7z

Załącznik nr 12c do SWZ - dokumentacja dla cz. nr 3.7z

Załącznik do postępowania - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-13 13:10:57
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2021-08-26 10:07:56
Odsłon: 707
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.