Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/system/iewarning/iewarning.php on line 36

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/system/iewarning/iewarning.php on line 37

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/system/iewarning/iewarning.php on line 44
Zamówienia publiczne - BIP PK Nałęcz

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 223

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 421

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /virtual/2_mikrobit/2269/_http/www/pknalecz.bip.mbnet.pl/plugins/content/mbarticlelog/mbarticlelog.php on line 142

Informacja o wyniku postępowania dot. dostawy kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża

 


Pełna informacja podana jest w dokumencie:

informacja_o_wyniku_postepowania.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-25 15:07:48
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2014-03-25 15:05:11
Odsłon: 1179
Dziennik zmian

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Niedrzwica Duża, dnia 21.03.2014 r.

Znak: ZP/2/2014  

Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

 

Pytanie 1

Z jakiego materiału powinny być wykonane połączenia rurociągów, tj. kołnierze luźne i połączenia śrubowe tych kołnierzy?

Odpowiedź

Kołnierze luźne, śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301.

 

Pytanie 2

Z jakiego materiału powinna być wykonana konstrukcja wsporcza galerii filtra? Z jakich profili i grubości ścianek?

Odpowiedź

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, profil 60x40x2 mm.

Pytanie 3

Ile obejm powinno mocować galerię filtra do konstrukcji wsporczej i z jakiego materiału powinny być wykonane obejmy?

Odpowiedź

Galerię filtra powinno mocować sześć obejm ze stali nierdzewnej 1.4301 z wykładziną z EPDM.

Pytanie 4

W siwz zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowania innych urządzeń i materiałów niż wskazane w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. W nawiązaniu do powyższych wymagań zwracamy sie z prośbą o uszczegółowienie, jakie dokumenty do oceny równoważności powinny być dołączone do oferty w przypadku zmiany urządzeń technologii stacji uzdatniania wody?

Odpowiedz

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ze względu na powyższe, intencją Zamawiającego, którą zawarł w SIWZ, jest aby Wykonawca, w/w obowiązek spełnił poprzez dołączenie do oferty dokumentu, w którym wskaże, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Powyższe, Wykonawcy mogą wykazać w szczególności poprzez: odpowiednie katalogi, opisy urządzeń technicznych, certyfikaty, normy, aprobaty, systemy odniesień itp. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 2041/10 z 30.09.2010 r. LEX nr 686562 - ,,….Co do zasady, zamawiający nie może ograniczać wykonawcy odnośnie sposobu wykazania równoważności oferowanego świadczenia. …Ciężar dowodowy w zakresie wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na wykonawcy”.

Podobnie - wyrok KIO 2093/11 z 14.10.2011 r.LEX nr 989776- ,, Art. 30 ust. 5 p.z.p. obliguje wykonawcę do wykazania równoważności. Skoro obowiązek wynika z p.z.p., nawet brak wskazania w tym zakresie w treści SIWZ nie skutkuje zwolnieniem wykonawcy z wykazania równoważności. Może on w tym celu posługiwać się wszelkimi sposobami, które pozwolą na wykazanie równoważności”, oraz Wyrok KIO 1388/12 z 18.07.2012 LEX nr 1212167 - W myśl przepisu art. 30 ust. 5 p.z.p., to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez tego wykonawcę rozwiązanie jest faktycznie rozwiązaniem równoważnym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez zamawiającego.

Konkludując, w powyższym zakresie, wykonawca wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi musi przedstawić jasne, precyzyjne i nie powodujące żadnych wątpliwości stanowisko, które u zamawiającego winno wywołać skutek w postaci nie powodującej żadnych wątpliwości pewności, co do prawidłowości złożonej oferty, w tym jej zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i prawidłowego skonfigurowania przedmiotu oferty równoważnej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zgodnie z wyrokiem KIO z 11 sierpnia 2010 r. sygn. Akt KIO/UZP 1587/10, że: ,,Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.”

 

Pytanie 5

Czy w wycenie należy uwzględnić monitoring i wizualizację technologii stacji, jeżeli tak prosimy o wytyczne?

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić system monitoringu. Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe:

­    Poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku)

­    poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda poziomu w odstojniku)

­    ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (czujnik ciśnienia)

­    stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjść sterownika)

­    przepływ wody przez wodomierz główny (za zestawem hydroforowm), z rejestracją miesięcznych wartości minimalnych, maksymalnych i średnich)

­    przepływ wody na wodomierzu wody surowej (wydajność chwilowa) oraz objętość wody, która przepłynęła przez wodomierz od początku

­    stan pracy filtra (praca/ płukanie)

­    praca zestawu hydroforowego

­    awaria pompy głębinowej (sygnał z szafy technologicznej)

­    awaria dmuchawy

­    awaria pompy płucznej

­    awaria niskie ciśnienie powietrza

­    stop SUW

­    awaria stacji uzdatniania wody

­    awaria zasilania

­    awaria przetworników

­    dla zestawu hydroforowego również:

- stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie zabezpieczeń)

- ciśnienie za zestawem hydroforowym

- częstotliwość na wyjściu przetwornicy

- awaria zestawu hydroforowego

Schemat wizualizacyjny stacji będzie zawierał graficzne odwzorowanie następujących obiektów:

­    Pompy głębinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów alarmowych)

­    Zestawu aeracji – identyfikacja przepływu wody

­    Zestawów filtracyjnych – identyfikacja stanów wysterowania przepustnic (z wyjść sterownika), stanu pracy filtra oraz przepływów w rurociągach technologicznych

­    Odstojnika – graficzna identyfikacja poziomu wód popłucznych (z sondy poziomu)

­    Zestawu płucznego (graficzna identyfikacja stanów pracy pomp oraz stanów awaryjnych)

­    Zestawu dmuchawy – stan pracy

­    Wodomierzy – (wyświetlanie zmierzonych przepływów, zliczanie objętości wody przepływającej)

­    Zestawu chloratora - praca

­    Zbiorników retencyjnych - graficzne przedstawienie poziomu i objętości wody

­    Zestawu hydroforowego – praca pomp, stany awaryjne pomp, ciśnienie za zestawem, częstotliwość przetwornicy, awaria zbiorcza zestawu hydroforowego

­    Wszystkich rurociągów technologicznych, z identyfikacją przepływów poprzez animację wskazującą na kierunek przepływu. Rurociągi wody surowej, uzdatnionej, popłuczyn, powietrza powinny być przy tym oznaczone różnymi kolorami.

Wraz z systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń:

Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej:

1

Procesor

Klasy x86, taktowany zegarem minimum 3,2  GHz,

2

Pamięć operacyjna RAM

Minimum 8 GB

3

Dysk twardy

Minimum 500 GB SATA 3.5”

4

Karta graficzna

Umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1900x1200

5

Nagrywarka DVD

DVD +/- R, RW, DL

6

Zasilacz

UPS – układ zasilania awaryjnego o minimalnej mocy 350 VA

7

Monitor

Przekątna:  24"

Minimalna obsługiwana rozdzielczość: 1900 x 1200

8

Dodatkowe wyposażenie

Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzepięciowa

9

Oprogramowanie

MS Windows 7 x64 lub nowszy

W zakres dostawy wchodzi:

­   Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) – 1 kpl (tabela powyżej)

­   Moduł diagnostyczny (serwer SyDiaView) – szt. 1

­   Switch internetowy – 1 szt

­   Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania – szt 1

­   Integracja systemu – szt1

Zakres dostawy nie obejmuje:

­   połączenia kablem transmisyjnym modułów diagnostycznych z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi, itp. – w zależności od sposobu przyłączenia do Internetu)

­   przyłączenia do Internetu wraz z modemem dostępowym

­   konfiguracji połączeń internetowych

­   abonamentu za dostęp do Internetu dla serwerów wizualizacji w SUW oraz stacji operatorskiej

­   kart SIM do modemów powiadamianiu o włamaniu, awarii itp. (w gestii użytkownika)

­   przyłączenia do Internetu stacji operatorskiej

 

Pytanie 6

Projekt budowlany, branża sanitarna określa standard wykonania orurowania zestawów technologicznych (m.in. areacji, filtracji zestawu hydroforowego) oraz rurociągów spinających:

- gatunek stali nierdzewnej ( X5CrN1 18-10 1.4301)

- przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej

- połączenia rurociągów winny być realizowane za pomocą zamkniętych głowic w warunkach stabilnej produkcji itd.

Czy zamawiający dopuszcza spawanie ręczne na obiekcie?

Odpowiedź

Kompletne moduły urządzeń technologicznych muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli – zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza spawania ręcznego na obiekcie.

 

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie zapisów z umowy. We wzorze umowy §6 p.8 widnieje zapis:

,,…8. Gwarancja obejmuje:

- serwis i konserwację;

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

-usuwanie wszelkich wadi usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji

-koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca…”

Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie materiały eksploatacyjne należy doliczyć do ceny ofert?

Odpowiedz

Koszty materiałów eksploatacyjnych, które w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca obejmują:

- wymianę oleju i filtrów w sprężarce i dmuchawie powietrza zgodnie z zaleceniami producenta

- podchloryn sodu 14%-owy do dezynfekcji wody i urządzeń technologicznych - należy przyjąć 50 dm3/rok (nie przewiduje się ciągłego chlorowania a jedynie doraźne, po usunięciu ewentualnych awarii, czy stwierdzeniu pogorszenia się jakości wody).

Pytanie 8

Prosimy o zmianę zapisów we wzorze Umowy §7 pkt. 3 i pkt.4 poprzez wprowadzenie zapisu, iż ,,Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego robót”.

Zgodnie z dokumentem rządowym ,,Nowe podejście do zmówień publicznych – zamówienia publiczne małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008 r. należy w miarę możliwości wprowadzać płatności częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę w/w zmianę umowy.

 

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w punkcie 7 podpunkcie 6 SIW(zawierająca zapisy ,,nieodwołalna, ,,bezwarunkowa”, ,,płatna na każde żądanie”).

Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez ,,płatna na każde żądanie”?

Czy Zamawiający jest skłonny zaproponować inaczej brzmiący zapis/warunek?

Czy Zamawiający jest skłonny zmodyfikować kryterium?

Nadmieniamy, że wysłaliśmy zapytanie do Firmy Ubezpieczeniowej, która wystawia nam poręczenia i gwarancje ubezpieczeniowe z zapytaniem o ewentualną możliwość uzyskania zabezpieczenia umowy i otrzymaliśmy informację, że odmówią nam wystawienia takiej gwarancji zabezpieczenia z powodu niejasnego i mało zrozumiałego zapisu w SIWZ.

Odpowiedz

W Rozdziale 16 SIWZ w punkcie 7 podpunkcie 6 Zamawiający zawarł wymóg aby treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierała zapisy: „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na każde żądanie” – Zamawiający wyjaśnia, że należy przez to rozumieć, dokument gwarancji który powinien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, na pisemne (pierwsze) żądanie zamawiającego. Powyższe oznacza, że gwarant na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zapłaty zabezpieczenia nie uzależniając tej zapłaty od spełnienia jakiegokolwiek warunku, a Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania - do spełnienia świadczenia wystarczające jest oświadczenie zamawiającego (por. wyrok KIO/UZP 1867/09). Nieodwołalność z kolei oznacza, iż do momentu upływu terminu w gwarancji wskazanego, zamawiający może realizować swoje uprawnienie, bez względu na oświadczenia wykonawcy kierowane do ubezpieczyciela.

                Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zrezygnowanie ani zmianę treści w/w zapisów SIWZ.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 15:05:30
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2014-03-21 14:59:22
Odsłon: 1503
Dziennik zmian

Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne

plik z ogłoszeniem w formacie *.pdf


Niedrzwica Duża: Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej
Numer ogłoszenia: 77562 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna, spółka z o.o.- jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji wodociągowej (stacji uzdatniania wody) na działce nr ew. 828 położonej w miejscowości Niedrzwica Duża przy ul. Bełżyckiej gm. Niedrzwica Duża, w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu budowlanego obejmującego: rozbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, przebudowę instalacji technologicznych wraz z wykonaniem odstojnika popłuczyn, instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji grawitacyjnej, instalacji kanalizacji tłocznej, instalacji elektrycznych zalicznikowych i sterowniczych oraz remont ogrodzenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik do niniejszej SIWZ, w tym w szczególności projekty budowlane. 3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w momencie podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony zawierający ceny jednostkowe i wartość robót wykonany na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys będzie miał charakter pomocniczy, będzie służył np. jako materiał uwiarygodniający cenę ofertową oraz na potrzeby rozliczenia się Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim z wykonanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umówionej. 5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane z: - doprowadzeniem terenu przyległego do prowadzonych robót po wykonaniu robót do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód dla osób trzecich; - usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu: w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy; - organizacją placu budowy; - wykonaniem wszelkich robót nie ujętych w przedmiarze robót a mających wpływ na prawidłowe działanie wbudowanych urządzeń i niezbędnych elementów; - wykonaniem wszelkich elementów nie ujętych w przedmiarze a ujętych w projekcie technicznym. 6. Po wykonaniu prac Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt i przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty stwierdzające poprawność wykonania prac - dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w Lublinie 7. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanego zadania 8. Wykonawca po wykonaniu prac przedłoży atesty i certyfikaty , DTR oraz inne niezbędne do eksploatacji dokumenty na wbudowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne. 9. W celu prawidłowej wyceny zadania oferent może zapoznać się z terenem, na którym realizowane będą roboty. 10. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy 11. Na powyższe zadanie Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. UWAGA: 1) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego 3) Ilekroć w dokumentacji przetargowej wskazano markę, znak towarowy, lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że materiały sprzęt itp. rozwiązania równoważne będą posiadały (charakteryzowały się) parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji przetargowej, które będą kompatybilne z innymi materiałami i urządzeniami, oraz które będą gwarantowały realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy, funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz, w której zaoferowane parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokument, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi niniejszej SIWZ, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4)Opis techniczny projektu będącego załącznikiem do niniejszej SIWZ zawiera zapisy dotyczące budowy ogrodzenia i urządzenia zieleni. Wykonawca zobowiązany jest pominąć do wyceny przedmiotu zamówienia budowę ogrodzenia i urządzenia zieleni. Zamawiający nie przewiduje realizacji tych robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.26-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PEKAO SA V ODDZIAŁ LUBLIN z dopiskiem wadium nr sprawy ZP/2/2014. 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody w zakresie obejmującym co najmniej instalacje lub wymianę urządzeń technologicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje n/w kadrą tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze budowlane bez ograniczeń. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze sanitarne bez ograniczeń. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze elektryczne bez ograniczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załączniki do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w punkcie 7.2. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11). UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania, Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1. i 7.2. SIWZ, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; b) wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o max. 14 dni; c) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w formie aneksu do umowy; d) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; e) gdy przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; f) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia w formie aneksu do umowy; g) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika robót i kierownika budowy. Z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby posiadające uprawnienia nie gorsze niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie; h) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; i) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; j) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony np. z powodu przedłużającej się procedury przetargowej lub skorzystania przez Wykonawców z środków ochrony prawnej, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; k) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; l) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; m) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, które prowadzą do przedłużenia terminu zakończenia robot; n) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; o) sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie; p) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej; q) wystąpienia ewentualnych prac zamiennych r) zmianie Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego Podwykonawcy po wykazaniu, iż inny proponowany podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. s) rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art.26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz sp. z o.o. z siedziba 24-220 Niedrzwica Duża ul. Kościelna 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz sp. z o.o. z siedziba 24-220 Niedrzwica Duża ul. Kościelna 3 - biuro obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na powyższe zadanie Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BRANŻA BUDOWLANA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA SANITARNA

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-25 15:02:51
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2014-03-07 23:02:52
Odsłon: 2098
Dziennik zmian

Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża

 Niedrzwica Duża: Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża
Numer ogłoszenia: 67530 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna, spółka z o.o.- jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do 2 500 ton (słownie: dwa tysiące pięćset ton) kruszywa drogowego przeznaczonego na remonty dróg będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża na rok 2014. W skład zamówienia wchodzi dostawa: a) 2 000 ton (słownie: dwa tysiące ton) klińca o frakcji 4-31,5 b) 500 ton (słownie: pięćset) tłucznia o frakcji 31,5-63 KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. KOD CPV; 14212200-2 Kruszywo 44922200 -1 Dolomit Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość kamienia), na każdorazowe zgłoszenie przez zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony zakres dostaw w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przekazania zapotrzebowania na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 3. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek. 4. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcjach wyżej określonych. Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. 5. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po dostarczeniu ok. 500 ton kruszywa (słownie; pięćset ton). 6. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych roztopów, intensywnych opadów deszczu) po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 7. Ilość dziennego zapotrzebowania nie więcej niż 110 ton. 8. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. 9. Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym i jesiennym. 10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 11. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 12. Zamawiający ma prawo do zbadania jakości i ilości dostarczonego kruszywa w szczególności pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy. 13. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis. 14. Do każdej partii dostawy kruszywa Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności z PN, dokument wskazujący kopalnię, z której pochodzi kruszywo. UWAGA: Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.92.22.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN z dopiskiem wadium nr sprawy ZP/1/2014 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załączniki do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w punkcie 7.2. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania, Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1. i 7.2. SIWZ, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust 3. 3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a)gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b)w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. c) zmian teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy d) działania siły wyższej- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności e) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; f) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony np. z powodu przedłużającej się procedury przetargowej lub skorzystania przez Wykonawców z środków ochrony prawnej, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. a) zmiany osób wskazanych w § 8 ust.1 i 2 umowy; b) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 5 ust. 6 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża - w biurze obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ wraz z załacznikami do SIWZ.doc

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 15:02:55
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2014-02-27 16:41:19
Odsłon: 1670
Dziennik zmian

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

ZP/1/2013                                                                                Niedrzwica Duża, dnia 15.03.2013 r.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża, Zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp informuje o wyniku postępowania przetargowego:

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
14212200-2 -kruszywo
44922200-1 - Dolomit

dokonano wyboru oferty:

Kruszywosort PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka 26-600 Radom, ul. Marglowa 83

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Lic-zba punktów w kryterium „cena 100%" = 100% najkorzystniejsza oferta: cena brutto - 131 925,00 zł

cena brutto za jedną tonę kruszywa: 52,77 zł

Zamawiający wykluczył Wykonawcę- Krzysztof Budoran BUD-MAX, 20-067 Lublin, ul. Snopkowska 8/19 na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 pzp, tj. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł, a ostateczny termin na złożenie ofert oznaczył na dzień 12.03.2013 r. do godz. 10.00. Wykonawca złożył ofertę ale nie wniósł wadium wobec czego wykonawcę należy wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

Zestawienie ofert:

Lp.

Wykonawca

Oferta Wykonawcy

Liczba punktów w

 

 

brutto

kryterium cena-100%

1.

Kruszywosort PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz

Siadaczka 26-600 Radom, ul. Marglowa 83

131 925,00 zł

100%

2.

Krzysztof Budoran BUD-MAX, 20-067 Lublin,

ul. Snopkowska 8/19 - Wykonawca wykluczony,

a oferta odrzucona

   123 000,00 zł

 

3.

Zmechanizowane roboty ziemne i eksploatacja

kruszywa Stanisław Pietrzak, ul. Kolejowa 30A,

21-470 Krzywda

147 600,00 zł

89,38 %

4.

P.H.U. „ DAW-TRANS" Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty drugie, ul.

Bugajska 77

153 750.00 zł

85,80 %

5.

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Cegliński

24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 6

150 675,00 zł

87,55%

6.

Zakład Ślusarski Usługowo-produkcyjny Wiktor

Kajda 23-213 Zakrzówek, ul. Targowa 21

134 350,00 zl

98,19%

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 marca 2013 r.,
o godz. 10.00

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-15 15:21:08
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2013-03-15 15:16:34
Odsłon: 1673
Dziennik zmian

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omylki rachunkowej

ZP/1/2013                                                                                         Niedrzwica Duża, dnia 15.03.2013 r.

Dot. Wykonawcy:

Zakład Ślusarski Usługowo-produkcyjny Wiktor Kajda
23-213 Zakrzówek, ul. Targowa 21

ZAWIADOMIENIE
o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
14212200-2 - kruszywo
44922200-1 - Dolomit

Zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w ofercie przetargowej z dnia 12.03.2013 r. złożonej w/w postępowaniu przetargowym Wykonawca popełnił oczywista omyłkę rachunkową, w formularzu ofertowym, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.2 polegającą na:

Jest:

Cena brutto: 134 346,75 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 75/100).

Poprawia się na:

Cena brutto: 134 350,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Uzasadnienie

W zw. Z faktem, ze cena jednostkowa brutto za 1 tonę kruszywa w kwocie 53,74 zł po przemnożeniu przez 2 500 ton daję kwotę 134 350,00 zł, a nie jak zapisał w ofercie Wykonawca cenę brutto w kwocie 134 346,75 zł - Zamawiający uznaje w/w rozbieżność za omyłkę rachunkową, którą jest w stanie poprawić bez wykorzystania specjalistycznej wiedzy i wykonywania specjalistycznych obliczeń. Kwotę w wysokości 134 350,00 zł Zamawiający obliczył w następujący sposób:
53,74x2500= 134 350,00

W zw. z powyższym poprawia się również cenę netto wartości zamówienia na kwotę 109 227,64 obliczona w sposób: 134 350,00 : 1,23=109227,64 oraz kwotę podatku VAT, która wynosi: 25 122,36 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-15 15:03:24
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2013-03-15 14:55:32
Odsłon: 5734
Dziennik zmian

ZP/001/2013r. - Modyfikacja

                 Niedrzwica Duża 06.03.2013 r.

Do wszystkich wykonawców znak sprawy: ZP/1/2013
 

dotyczy: dostawy kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża


Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i ogłoszenia o zamówieniu

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 2 pn. ,,Tryb udzielania zamówienia” pkt. 4 do SIWZ:

JEST

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, Ogłoszenie nr 31003– 2013 z dnia 04.03.2013.

POWINNO BYĆ

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, Ogłoszenie nr 87780– 2013 z dnia 04.03.2013.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-07 16:16:51
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2013-03-07 16:14:54
Odsłon: 1140
Dziennik zmian

ZP/001/2013r.

Niedrzwica Duża: Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża
Numer ogłoszenia: 87780 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup do 2 500 ton (słownie: dwa i pół tysiąca ton), transport i rozładunek bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty dróg będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża na rok 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy w/w kruszyw, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym telefonicznie, faxem lub emailem przez Zamawiającego 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną ilość kamienia. 3. W ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji należy przedstawić cenę za 1 tonę oraz kwotę brutto za całe zamówienie (cenę całkowita stanowi iloczyn 2500 ton kruszywa i ceny jednostkowej za 1 tonę kruszywa). 4. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po dostarczeniu ok. 500 ton kruszywa (słownie; pięćset ton). 5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych roztopów, intensywnych opadów deszczu) po uzgodnieniu dostawy jak w ust.2, Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kruszywa w ciągu 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 7. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcji - kliniec 4 - 31,5 mm - w ilości do 2 500 ton Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. 8. Ilość dziennego zapotrzebowania nie więcej niż 110 ton. 9. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. 10. Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym i jesiennym. 11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 12. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 13. Zamawiający ma prawo do zbadania jakości i ilości dostarczonego kruszywa w szczególności pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy. 14. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis. 15. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej dostawy towaru zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że przedmiot dostawy odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np. normie PN-EN 13242 lub równoważnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.92.22.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w jednej z form wymienionych w art. 45 ust 6 Ustawy PZP: 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 3. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę - nie dołączenie nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy . 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty (jeżeli dotyczy): 1. Załączniki do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w punkcie 7.2. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania, Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1. i 7.2. SIWZ, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust 3. 3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a)gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b)w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. c) zmian teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy 4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ogłoszenie.pdf

SIWZ wraz z załacznikami do SIWZ.pdf


 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-07 07:51:37
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2013-03-04 16:32:58
Odsłon: 1647
Dziennik zmian

ZP/002/2012r.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa drogowego na teren Gminy Niedrzwica Duża

 
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
CPV:  14212200-2 Kruszywo
 
dokonano wyboru oferty:

PHU Kruszywosort W. Siadaczka, Ł. Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Liczba punktów w kryterium ,,cena 100%” = 100%

najkorzystniejszą ofertę: całkowita wartość oferty brutto wynosi: 194 684,40 zł

Liczba ofert odrzuconych – 0
Liczba Wykonawców wykluczonych – 0
Zbiorcze zestawienie ofert:
Lp.
Wykonawca

całkowita wartość oferty brutto

Liczba punktów w kryterium cena- 100%

1.
 
2.
 
 
3.
 
4.

PHU Kruszywosort W. Siadaczka, Ł. Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

P.P.H.U. s.c STAN – LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski ul. Lubelska 38,

24-200 Bełżyce
 
Wiktor Kajda Z.Ś.U. ul. Targowa 21,
 23-213 Zakrzówek
 

Stanisław Frąk  Skanex Strzeszkowice Duże 31, 

24-220 Niedrzwica Duża
 
194 684,40 zł
 
212 847,73 zł
 
227 940,00 zł
 
229 500,00 zł
 
 
100%
 
91,46 %
 
85,41%
 
84,83%
 
 
 
 

Umowa zostanie podpisana w dniu: 14.03.2012 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator Systemu BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-07 16:07:48
Opublikował: Administrator Systemu BIP
Data publikacji: 2012-03-07 16:07:48
Odsłon: 1833
Dziennik zmian

ZP/001/2012 r.

Niedrzwica Duża: Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża
Numer ogłoszenia: 48906 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiebiorstwo Komunalne ze 100% udziałem Gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: KOD CPV; 14212200-2 Kruszywo 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, i rozładunek 3 000 ton kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty dróg będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża na rok 2012. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kliniec o frakcji 4 - 31 mm - 1 500 ton - tłuczeń kamienny o frakcji 12 - 25 mm - 1 500 ton - Zamawiający zamawia kruszywo łamane z dolomitu stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. - klasa- I, gatunek: 1 - Specyfikacja techniczna - wyrób jest zgodny z postanowieniami norm: PN- EN 13043 lub PN-EN 13242 - rozładunek kruszywa powinien nastąpić w miejsce dokładnie wskazane przez Zamawiającego. Dla każdej frakcji, w ofercie , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji należy przedstawić cenę za 1 tonę oraz łączna kwotę brutto za całe zamówienie. 3 Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.) mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający będzie żądać jego wymiany na kruszywo spełniające w/w standardy. 4 Dostawa kruszywa obejmuje: zakup kruszywa, załadunek, transport i rozładunek kruszywa z wyładunkiem w zależności od warunków w terenie (na bok lub do tyłu) bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 5 Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym. Dopuszcza się zwiększenie ilości ton w ramach dostaw miesięcznych w przypadkach uzasadnionych potrzebą zamawiającego. 6 W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych przełomów, intensywnych opadów deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 7 Wymagania stawiane Wykonawcy - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego zamówienia. - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża i dostosowanie tonażu środków transportowych do warunków terenowych i możliwości przejazdu oraz rozładunku przywiezionego materiału. - zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia - Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej partii towaru: - zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; - zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 § 1 pkt 7 Ustawy Pzp Udzielnie zamówienia uzupełniającego polegać będzie na powtórzeniu tego samego przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 3. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykona co najmniej jedną dostawę kruszywa, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy - w formie aneksu podpisanego przez strony - w zakresie terminu, o którym mowa w ust. 1 w uzasadnionych niżej wymienionych przypadkach takich jak: a) niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie dostaw, b) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) działanie siły wyższej, d) pojawienia się regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy powodujących konieczność zmiany umowy, e) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron ,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strona bip Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. zo.o. - www.pknalecz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Istotnych Zamówienia

Zał.Nr.1.formularz.ofertowy

Zał.Nr.2.owiadczenie.art.22

Zał.Nr.3.owiadczenie.art.24

Zał.Nr.4.owiadczenie.os.fiz.art.24

Zał.Nr.5.umowa na kruszywo

Zał.Nr.6.wykaz dostaw

Modyfikacja SWIZ

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator Systemu BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-17 15:00:19
Opublikował: Administrator Systemu BIP
Data publikacji: 2012-02-17 15:00:19
Odsłon: 1904
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.