Historia zmian : Cennik innych usług

Data utworzenia:  2012-03-26 09:16:49   Użytkownik:  Administrator Systemu BIP

CENNIK DODATKOWYCH USŁUG TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH  ZE ZBIOROWYM ZAOPATRZENIEM W WODĘ
 
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
CENA NETTO
[zł]
 CENA BRUTTO
[zł] 
1.
Rozpatrzenie wniosku i wydanie warunków  technicznych na wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego
40,98
50,00
2.
Uzgodnienie projektu technicznego pod względem branżowym
24,59
30,00
3.
Odbiór końcowy robót dot. wykonania sieci i przyłączy
81,97
100,00
 
 
Uwaga:
zwalnia się z opłat Odbiorców usług wymienionych w poz. 3 wykonujących sieć lub przyłącza za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej, oraz Gminę Niedrzwica Duża i jej jednostki organizacyjne.


CENNIK USŁUG

wykonywanych  mini-koparką  BOBCAT

/  za  1  godzinę  pracy /

 
Cena  netto/brutto

Rodzaj  wykonywanej  pracy

50,00+VAT/61,50zł.
prace  proste, bez utrudnień
60,00+VAT/73,80zł.

prace  o  większym  stopniu trudności

70,00+VAT/86,10zł.

prace   zimowe

 

    Przy  większych  zleceniach  istnieje  możliwość  indywidualnego

   negocjowania  ceny  usługi.

     
CENNIK USŁUG

wykonywanych koparko – ładowarką   JCB - 3CX

/ za  1  godzinę  pracy /

 
Cena netto/brutto

            Rodzaj  wykonywanej  pracy

80,00+VAT/98,40zł.  prace  proste, w gruncie miękkim, bez utrudnień
100,00+VAT/123,00zł.

 prace w gruncie twardym, większy stopień trudności

120,00+VAT/147,60zł.

prace w gruncie twardym, przy dużych utrudnieniach, prace zimowe

 
 

 1. Przy  pracach  utrudnionych  i  skomplikowanych  ceny  negocjowane  są 

     indywidualnie  po  ustaleniu  charakteru  zlecenia, rodzaju pracy  i  gruntu 

     oraz  przewidywanych  utrudnień.    

 2. Negocjacje  indywidualne  możliwe  są  również  przy  dużych  zleceniach.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.