Historia zmian : Przedmiot działalności wg PKD

Data utworzenia:  2010-01-25 13:17:33   Użytkownik:  Beata Stec

Przedmiotem działaności Spółki, według Plskiej Klasyfikacji działalności, jest:

35.30.Z    Wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodną, gorącą

              wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

36.00.Z    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

37.00.Z    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

38.11.Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

38.12.Z    Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie i

              unieszkodliwienie;

38.21.Z    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż

              niebezpieczne;

38.22.Z    Przetwarzanie i nieszkodliwianie odpadów

              niebezpiecznych;

38.31.Z    Demontaż wyrobów zużytych;

38.32.Z    Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

39.00.Z    Działaność związana z rekultywacją i pozostała

              działalność usługowa związana z gospodarką

              odpadową;

41.10.Z    Realizacja projektów budowlanych związanych ze

              wznoszeniem budynków;

41.20.Z    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem

              budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.