Historia zmian : ZP/001/2013r. - Modyfikacja

Data utworzenia:  2013-03-07 16:16:51   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

                 Niedrzwica Duża 06.03.2013 r.

Do wszystkich wykonawców znak sprawy: ZP/1/2013
 

dotyczy: dostawy kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża


Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i ogłoszenia o zamówieniu

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 2 pn. ,,Tryb udzielania zamówienia” pkt. 4 do SIWZ:

JEST

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, Ogłoszenie nr 31003– 2013 z dnia 04.03.2013.

POWINNO BYĆ

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, Ogłoszenie nr 87780– 2013 z dnia 04.03.2013.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.