Historia zmian : Oferta firmy

Data utworzenia:  2015-08-21 12:26:40   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy Niedrzwica Duża służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. W szczególności Spółka wykonuję następujące zadania:
-         eksploatacja wodociągów oraz zaopatrzenie w wodę,
-         eksploatacja kanalizacji oraz oczyszczanie ścieków komunalnych,
-         remont dróg gminnych, ulic i placów,
-         utrzymania targowisk,
-         odśnieżanie dróg gminnych i placów.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. oferuje dodatkowo dla osób prywatnych i firm następujący zakres usług:
-         wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych (wycena na podstawie projektu),
-         wynajem koparko-ładowarki,
-         wynajem ciągnika (z przyczepą 4t, z równiarką/ zgarniaczem),
-         działalność usługowa związana z remontem/ budową dróg prywatnych/ placów,
-         nadzór inwestorski wodno-kanalizacyjny,
-         wydawanie warunków technicznych w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych (bezpłatnie),
-         uzgadnianie projektu technicznego w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych (bezpłatnie),
-         przekazywanie rolnikom komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w celu rolniczego ich wykorzystania (bezpłatnie).Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.