Historia zmian : ZP/002/2012r.

Data utworzenia:  2012-03-07 16:02:16   Użytkownik:  Administrator Systemu BIP

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa drogowego na teren Gminy Niedrzwica Duża

 
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
CPV:  14212200-2 Kruszywo
 
dokonano wyboru oferty:

PHU Kruszywosort W. Siadaczka, Ł. Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Liczba punktów w kryterium ,,cena 100%” = 100%

najkorzystniejszą ofertę: całkowita wartość oferty brutto wynosi: 194 684,40 zł

Liczba ofert odrzuconych – 0
Liczba Wykonawców wykluczonych – 0
Zbiorcze zestawienie ofert:
Lp.
Wykonawca

całkowita wartość oferty brutto

Liczba punktów w kryterium cena- 100%

1.
 
2.
 
 
3.
 
4.

PHU Kruszywosort W. Siadaczka, Ł. Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

P.P.H.U. s.c STAN – LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski ul. Lubelska 38,

24-200 Bełżyce
 
Wiktor Kajda Z.Ś.U. ul. Targowa 21,
 23-213 Zakrzówek
 

Stanisław Frąk  Skanex Strzeszkowice Duże 31, 

24-220 Niedrzwica Duża
 
194 684,40 zł
 
212 847,73 zł
 
227 940,00 zł
 
229 500,00 zł
 
 
100%
 
91,46 %
 
85,41%
 
84,83%
 
 
 
 

Umowa zostanie podpisana w dniu: 14.03.2012 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.