Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2010-04-15 09:43:40 CENNIK Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-15 09:43:10 CENNIK Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-15 09:39:29 CENNIK Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-15 09:36:55 CENNIK Beata Stec Utworzenie
2010-04-13 14:00:44 Uchwała Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie ustalenia ceny za wodę dostarczaną w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Beata Stec Utworzenie
2010-04-02 14:29:53 Cennik innych usług Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-02 14:16:38 Protokół odbioru częściowego robót Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-02 14:08:24 Zgłoszenie rozpoczęcia wykonania robót Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-02 11:44:46 Oświadczenie o prawie dysponowania obiektem Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-02 11:34:14 Protokół z próby szczelności Beata Stec Utworzenie
2010-04-02 11:32:52 Protokół próby ciśnieniowej Beata Stec Utworzenie
2010-04-02 11:30:35 Protokół odbioru końcowego robót Beata Stec Utworzenie
2010-04-02 11:29:06 Protokół odbioru przyłącza Beata Stec Utworzenie
2010-04-02 11:27:44 Zgłoszenie do końcowego odbioru technicznego sieci lub przyłącza Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-02 11:22:11 Oświadczenie o prawie do posesji Beata Stec Uaktualnienie
2010-04-01 14:57:46 Zgoda na dysponowanie gruntem Beata Stec Utworzenie
2010-04-01 14:56:31 Zgłoszenie Beata Stec Utworzenie
2010-04-01 11:15:26 Warunki techniczne Beata Stec Utworzenie
2010-04-01 11:13:17 Zgłoszenie rozpczęcia wykonania robót Beata Stec Utworzenie
2010-04-01 11:10:54 Oświadczenie Beata Stec Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.