Struktura własnościowa

KSIĘGA  UDZIAŁÓW
Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o.
w Niedrzwicy Dużej
 
Podstawa: Akt Notarialny z dn. 28.10.2009 r. Repertorium A
Nr 5500/2009 – Akt Założycielski Spółki z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością.
 
Postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.11.2009 r.
- wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 341612 spółki pod  firmą:
 „Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Niedrzwicy Dużej.
 
Wykaz udziałowców i stan udziałów:
 
 
Lp.
 
 
Nazwa udziałowca
 
 
 
 
Adres (siedziba)
 
 
Wartość nominalna udziału (zł)
 
Liczba udziałów (szt)
 
 
Łączna wartość udziałów (zł)
 
 
1.
 
Gmina Niedrzwica Duża
 
24 – 220 Niedrzwica Duża
 ul. Lubelska 30
 
 
1.000,00
 
5.515
 
5.515.000,00
 
 
Razem:
 
 
 
 
 
5.515
 
5.515.000,00
 
 
 
Niedrzwica Duża, dn. 12.11.2009 r.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-21 12:16:23
Opublikował: Beata Stec
Data publikacji: 2010-02-09 13:19:24
Odsłon: 4240
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.